Supervisie

Het faciliteren van supervisie

De insteek van een supervisiefaciliteit is dat de mediator ondersteuning kan worden aangeboden van een ervaren MfN Registermediator tijdens zijn of haar eerste mediations. Deze supervisie gaat als volgt:

  • De (aspirant) mediator levert zelf een casus aan
  • Partijen worden door de aangever geïnformeerd over de supervisie en gaan hiermee akkoord
  • Het secretariaat van het Mediation Centrum NH wijst een supervisor (ervaren MfN Registermediator aan
  • De (aspirant) mediator sluit een Supervisie overeenkomst met de Supervisor
  • De superviserende MfN Registermediator sluit met de deelnemers de mediationovereenkomst met aanvullend artikel over de supervisie en  factureert de deelnemers tegen zijn, met de deelnemers overeengekomen, tarief.
  • De beginnende mediator ondertekent, met instemming van partijen, als co-mediator de mediationovereenkomst en is daarmee ook gehouden aan het mediationreglement en gedragscode.
  • De Supervisor bespreekt de rolverdeling met de co-mediator en evalueert het (leer)proces
    De Supervisor houdt de regie en is eindverantwoordelijk voor het mediationproces.
  • Er kunnen zowel door de gesuperviseerde als de supervisor PE punten worden aangevraagd in de categorie 1B, hetgeen meetelt voor de verplichte PE verplichting intervisie/supervisie.Meer informatie supervisie

WELKE VRAGEN HEEFT U NOG? WIJ INFORMEREN U GRAAG PERSOONLIJK