Programma opleiding arbeids mediator

Bekijk hier het volledige programma van de opleiding arbeidsmediator

Voor de onderwerpen die op deze dagen aan de orde komen,

Dag 1– Mediationtechnieken bij arbeidsgeschillen– Achtergronden zakelijke- en arbeidsgeschillen– Machtsverschillen– Voorgesprekken– Gebruik van de caucus– Geheimhouding– Verslaglegging– Mandaat– Partijen, belanghebbenden, betrokkenen– Rol van bedrijfsarts/ARBO– Adviseurs en derden– Rol UWV– Wet Verbetering Poortwachter– Oefenen met casuïstiek– Exitmediation– Emoties– Overdracht en tegenoverdracht

 2– Juridische aspecten– Vormen van beëindiging, risico’s– A t/m H gronden– Ontslagroutes– WAB– Ziekte en mediation– Vaststellingsovereenkomst– Exitmediation– Oefenen met VSO– Oefenen Casus

WELKE VRAGEN HEEFT U NOG? WIJ INFORMEREN U GRAAG PERSOONLIJK