Programma opleiding arbeids mediator

Bekijk hier het volledige programma van de opleiding arbeidsmediator

Ochtend

 • Inleiding opleiding
 • Het spectrum van Arbeidsmediation
  • Arbeidsverhoudingen tussen werknemer en werkgever
  • Herkennen van functionele, culturele en emotionele conflicten binnen arbeidsprocessen
  • Conflictdynamiek in arbeidsverhoudingen

Middag

 • De oorzaken en implicaties van verzuim
 • Het Proces van Arbeidsmediation
 • Huiswerkopdracht

Ochtend

Wetgeving en richtlijnen o.a.:

 • De Arbo wet
 • Wet verbetering Poortwachter en STECR Protocol
 • UWV protocol/proces
 • Wet Werk en Zekerheid
 • Re-integratie eerste en tweede spoor

Middag

Casuïstiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen (Simon/Alumina)

Ochtend

De psychologische aspecten in een arbeidsconflict

 • Functionele en emotionele conflicten
 • Groepsdynamiek en samenwerking

Middag

 • Ethische dilemma’s in een Arbeidsmediation
 • Casuïstiek ethische dilemma’s
 • Casuïstiek Simon/Alumina

Ochtend

Exit Mediation

 • Specifieke rol van de mediator
 • Samenwerking derden
 • Juridische aspecten

Middag

Vervolg Exit Mediation

 • Onderhandelen
 • Vaststellingsovereenkomst (specifiek)
 • Casuïstiek

Ochtend

 • De kosten van een arbeidsconflict
 • Casuïstiek Kosten van een arbeidsconflict
 • Huiswerkopdracht

Middag

 • Casuïstiek (Simon/Alumina)
 • Evaluatie en afsluiting opleiding

WELKE VRAGEN HEEFT U NOG? WIJ INFORMEREN U GRAAG PERSOONLIJK