Opleidingen arbeids mediator

Investering: 1400,- btw vrij

Professioneel arbeids mediator worden?

De arbeidsmarkt maakt een roerige tijd door. Reorganisaties zijn nog steeds aan de orde van de dag. Het nieuwe werken, wat wil zeggen, geen vaste werkplek meer, vragen meer verantwoordelijkheid van werknemers. Veranderingsprocessen in organisaties leiden veelal tot stress op de werkvloer. Wanneer (opkomende) conflicten niet worden onderkend door leidinggevenden ontstaan er kostenaspecten voor organisaties die onbeheersbaar kunnen worden. De sociaal psychologische kant van arbeidsconflicten behoeven steeds meer aandacht van werkgevers. Wanneer de mediator als specialisatie kiest voor arbeidsmediation en daarin een professionele begeleiding wil geven, dient deze te beschikken over specifieke competenties. Het Mediation College biedt deze 2-daagse specialisatie opleiding aan, waarin aandacht wordt gegeven aan de belangrijkste competenties van een arbeidsmediator. In de voor velen vertrouwde ambiance kunt u de kneepjes van dit specifieke vakgebied leren en ervaren.

Wat is arbeidsmedation?

In arbeidsmediation wordt de mediator geconfronteerd met een aantal specifieke aspecten. Zo speelt naast de arbeidsrechtelijke ook de sociaal psychologische kant een belangrijke rol in arbeidsrelaties. Zowel de werkgever als de werknemer hebben er belang bij dat zij weer gemotiveerd met elkaar kunnen samenwerken. Dikwijls gaat een arbeidsmediation die ingaat op het functioneren van een werknemer, al dan niet binnen of buiten een reorganisatie, uiteindelijk over naar een ‘exit mediation‘ . Partijen hebben er dan belang bij dat zij goed uit elkaar gaan. Men komt elkaar waarschijnlijk toch weer ergens tegen. Slechte referenties over de werkgever of de medewerker leidt tot onnodige schade die dikwijls voorkomen kan worden tijdens mediation. De arbeidsmediator dient op de hoogte te zijn van een aantal arbeidsrechtelijke zaken om het proces van een arbeidsmediation goed te kunnen begeleiden. De mediator zal zich verdiept moeten hebben in de Arbo wet, waaronder de Wet Poortwachter, de Stecr regeling, de UWV richtlijnen m.b.t. ontslag en re-integratie, maar ook in de specifieke conflictdynamiek die behoort bij arbeidsmediation en de hierbij behorende sociaal psychologische aspecten. In een arbeidsmediation is onderhandelen een belangrijk onderdeel van het mediationproces. Vooral wanneer partijen uit elkaar gaan zal er een beroep gedaan worden op (juridische) deskundigheid. De wet verandert regelmatig en de mediator zal zich dan ook regelmatig moeten bijscholen. Het Mediation College zorgt er dan ook voor dat er eens per jaar een zgn. ‘Masterclass’ wordt georganiseerd waarbij de meest actuele informatie wordt gegeven over het ‘arbeidslandschap’. Hiermee is niet gezegd dat de mediator over de volledige deskundigheid behoeft te beschikken van een vakgerichte juridische of arbeidskundig adviseur, die meestal wel in het mediationproces wordt betrokken. De mediator blijft procesbegeleider. Echter binnen dit kader is het vanuit procesmatig oogpunt bezien voor een professionele beroepshouding van de mediator nodig om over deze primaire basiskennis te beschikken.

De twee-daagse opleiding professioneel arbeidsmediator:

 • Elementen uit de basisopleiding zoals: Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en commitment.
 • Specifieke conflictdynamiek in arbeidsconflicten.
 • Het proces in arbeidsmediation.
 • Specifieke ethische aspecten in arbeidsconflicten.
 • Juridische aspecten zoals Arbowet, Stecr en Poortwachter.
 • De kosten van een arbeidsconflict.
 • Exit mediation.

De opleiding is interactief, afwisselend en praktijkgericht met veel casuïstiek.

Wat kunt u met deze opleiding?

 • Op professionele wijze arbeidsmediations begeleiden / mediëren als erkend MfN Registermediator.
 • Binnen uw eigen organisatie als intern mediator arbeidsmediations begeleiden.
 • U bij de rechtbank inschrijven als Arbeids Mediator.
 • Aantal PE punten MfN

Er bestaat geen aparte inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand voor arbeidsmediations- en mediators. Deze specialisatie valt onder een algemene inschrijving bij de Raad. Overigens worden verreweg de meeste arbeidsmediations vergoed door de werkgever.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Voor diegenen die de basis opleiding mediation hebben afgerond en zich willen specialiseren als Arbeidsmediator.
 • Voor praktiserende MfN registermediator die zich verder wil specialiseren in Arbeidsmediation.

Vooropleiding

 • Afgeronde MfN geaccrediteerde basisopleiding.
 • Deze opleiding is evenals de basisopleiding ‘Professioneel Mediator’ een zgn. ‘post HBO’ opleiding.

Tip 1!

Arbeidsrecht en mediation; Auteurs: Eva: Knipschild en Anika Bongers ISBN 978-90-12-39089-7

Tip 2!

Psychologie an arbeid en organisatie Auteurs: John Arnolden Ray Randall ISBN 978-90-430-2781-6

Tip 3!

Basisboek Arbeidsomstandigheden & OR Auteur: Mr. Heleen Oosterveen
ISBN 978-90-768–3465-8

Investering opleiding arbeidsmediator

Uw investering in deze opleiding is inclusief lesmateriaal, video opnamen, accommodatiekosten (lunches, koffie/thee etc.). Zie tarievenpagina

Gereduceerde prijs voor oud cursisten op de opleiding Arbeidsmediator:

Cursisten die bij het Mediation College de MfN geaccrediteerde basisopleiding tot Professioneel Mediator hebben afgerond, ontvangen een reductie op de opleidingsinvestering. Bij de investering zit inbegrepen het noodzakelijke lesmateriaal, accommodatiekosten (lunches, koffie/thee). (Zie tarievenpagina)

Combinatie (geaccrediteerde) basis opleiding professioneel mediator arbeidsmediator

Cursisten die de basisopleiding tot MfN geaccrediteerde opleiding tot Professioneel Mediator nog niet hebben gevolgd kunnen zich inschrijven voor de combinatie opleiding MfN geaccrediteerde basisopleiding en de verdiepingsopleiding Arbeidsmediator. Zij ontvangen een reductie op de totale combinatieprijs van beide opleidingen Professioneel Mediator’ en ‘Arbeidsmediator’
Ook inbegrepen het Mediation Handboek, 2 uitgebreide manuals, overig noodzakelijk lesmateriaal en accommodatiekosten. Zie tarievenpagina

Erkenning en de punnten

Het Mediation College voert als MfN erkend instituut de opleiding uit.

Voor de opleiding zijn door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 15 PE punten toegekend. (10 PE punten in de categorie 1A en 5 PE punten in de categorie 2)

Tevens is deze opleiding mede erkend door:

Bekijk hier het volledige programma van de opleiding arbeidsmediator

Voor de onderwerpen die op deze dagen aan de orde komen,

Dag 1– Mediationtechnieken bij arbeidsgeschillen– Achtergronden zakelijke- en arbeidsgeschillen– Machtsverschillen– Voorgesprekken– Gebruik van de caucus– Geheimhouding– Verslaglegging– Mandaat– Partijen, belanghebbenden, betrokkenen– Rol van bedrijfsarts/ARBO– Adviseurs en derden– Rol UWV– Wet Verbetering Poortwachter– Oefenen met casuïstiek– Exitmediation– Emoties– Overdracht en tegenoverdracht

 2– Juridische aspecten– Vormen van beëindiging, risico’s– A t/m H gronden– Ontslagroutes– WAB– Ziekte en mediation– Vaststellingsovereenkomst– Exitmediation– Oefenen met VSO– Oefenen Casus

Opleidingskalender 2-daagse opleiding arbeids mediator

2 daagse mi. 6 decemberdi. 7 december 2021Soestzie onze link
2 daagsema.21 maart 2022di. 22 maart 2022Soestzie onze link
2 daagsema. 4 juli 2022di. 5 juli 2022Soestzie onze link
2 daagse ma.28 november 2022di.29 november 2022Soestzie onze link

SCHRIJF JE VOOR DEZE OPLEIDING IN