Opleiding familiemediator

Investering: 2225,- btw vrij. Indien u ook de basisopleiding bij ons volgt betaald u € 2002,50-

6-daagse opleiding familiemediator

Mediation is een breed vakgebied. Voor de mediator die de basisopleiding heeft afgerond opent zich een wereld van uitdagingen in de begeleiding van partijen die een conflict met elkaar hebben. Wanneer de mediator kiest voor familiemediation, dan is het belangrijk dat deze beschikt over specifieke vaardigheden. Het Mediation College biedt de door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geaccrediteerde opleiding Professioneel Familiemediator aan in ons eigen opleidingscentrum in Alkmaar. In de voor velen vertrouwde en veilige ambiance van het Mediation College leert u de kneepjes van Familiemediation.

Wat is familiemediation?

Bij scheiding komt zowel op emotioneel als juridisch- en financieel gebied veel kijken. Scheiden betekent naast het afsluiten van een belangrijke periode in het leven ook het kijken naar en het maken van een nieuw begin. Na het afsluiten van een samenlevingsperiode volgt een rouwproces. Dit kan bij de scheidende partners, maar vooral ook bij de kinderen, verregaande psychologische consequenties met zich mee kan brengen. Daarnaast speelt ook het vermogens verdeelvraagstuk een belangrijke rol. In de toekomst gaat het er in de eerste plaats om dat de kinderen zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat de psychologische schade zo veel als mogelijk wordt geminimaliseerd.

Dat kan alleen wanneer de ouders in staat zijn om optimaal met elkaar samen te werken in het belang van de kinderen. Een goed ouderschapsplan legt de basis onder deze samenwerking. Daarnaast komen tijdens de verdeling van vermogen juridische en financiële (fiscale) aspecten aan de orde. Natuurlijk blijft het inschakelen van externe deskundigen altijd mogelijk en in specifieke gevallen noodzaak, maar het is natuurlijk belangrijk dat de mediator kundig genoeg is in datgene wat wel en niet mogelijk is. De mediator dient stil te staan bij al deze aspecten en daarvoor zijn dan ook specifieke vaardigheden noodzakelijk, teneinde de scheiding professioneel te kunnen begeleiden.

De 6-daagse specialisatie opleiding familiemediation

Tijdens de opleiding komen  onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Specifieke aspecten uit de basisopleiding, zoals vertrouwelijkheid, het scheidingsbesluit en de scheidingsmelding
 • Het proces
 • Herkennen en omgaan met emoties
 • De psychosociale ontwikkeling van het kind, Het ouderschapsplan, de kinder- en partner alimentatie, Vermogen, schenk-en erfrecht
 • Pensioen en nazorg
 • Het echtscheidingsconvenant

De opleiding Familiemediator is in het najaar van 2016 volledig vernieuwd, interactief, afwisselend en praktijkgericht met veel casuïstiek. Uniek van onze vernieuwde opleiding is dat wij doorlopend met professionele trainingsacteurs werken. Zij gaan gedurende de opleiding als ‘partners’ gaan scheiden. Op deze wijze leert u het scheidingsproces nog beter kennen en herkent u de specifieke conflictdynamiek in het scheidingsproces, de valkuilen en hoe u hier mee om kunt gaan. U krijgt de lesstof aangeboden van verschillende docenten die hun specifieke vakkennis en ervaring met u  zullen delen. Belangrijk is dat u de theorie leert en deze in de praktijk als familiemediator kan toepassen. Er wordt de nodige inzet van u verwacht. Er zijn ook huiswerkopdrachten die worden behandeld en beoordeeld door de docenten. Er vindt geen officieel eindexamen plaats, maar wel een eindtoets die afgenomen wordt door het Mediation College. Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat en kunt u door de MfN een aantekening in het register laten opnemen dat u deze opleiding heeft afgerond.

Wat kunt u met deze opleiding?

 • Op professionele wijze scheidingen begeleiden / mediëren als erkend MfN Registermediator
 • Uzelf aansluiten als ‘rechtbankmediator’ voor familie zaken onder voorwaarden van de Rechtspraak
 • Uzelf aansluiten bij de Raad voor Rechtsbijstand om toevoegingen voor uw cliënten te kunnen aanvragen (onder voorwaarden van de RvR)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Voor diegenen die de basis opleiding mediation hebben afgerond en zich willen specialiseren als Familiemediator
 • Voor praktiserende MfN Registermediator die zich verder wil specialiseren in Familiemediation

Vooropleiding

 • Afronding van een MfN geaccrediteerde basisopleiding
 • De opleiding is evenals de basisopleiding ‘Professioneel Mediator’ een z.g. ‘post HBO’opleiding

Investering

Informatie over de opleidingskosten kunt u lezen op de pagina met tarieven.

Cursisten die zich inschrijven voor de z.g. ‘Combi opleiding’  ontvangen een combinatiekorting (zie tarieven).

Gereduceerde prijs  voor (oud) cursisten op de Opleiding Familiemediator

Cursisten die de basisopleiding tot MfN geaccrediteerde opleiding tot Professioneel Mediator nog niet hebben gevolgd kunnen zich inschrijven voor de combinatie opleiding MfN geaccrediteerde basisopleiding en de verdiepingsopleiding Familiemediator. Zij ontvangen een reductie op de totale combinatieprijs van beide opleidingen ‘Professioneel Mediator’ en ‘Familie Mediator’.

Ook inbegrepen zijn het Mediation Handboek, Handboek scheidingsbemiddeling, Kind en echtscheiding, 2 uitgebreide manuals, overig noodzakelijk lesmateriaal en accommodatiekosten. (zie tarieven).

Certificering

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname  aan de MfN geaccrediteerde opleiding Professioneel Familiemediator van het Mediation College, indien u deze volledig (met goed gevolg) heeft afgelegd.

Accreditatie en de punten

Voor de opleiding is accreditatie verkregen bij de Mediatorsfederatie Nederland door het Mediation College. De opleiding Familiemediation wordt op de locatie van het Mediation College uitgevoerd. Voor de opleiding worden 48 PE punten toegekend door de Mediatorfederatie Nederland (MfN).

 • Handboek scheidingsbemiddeling, Prof. dr. P. Hoefnagels
 • Kind en echtscheiding, een ontwikkelingsperspectief, Karin Slingendock en Greet Meesters
 • Personen- en familierecht en erfrecht in een notendop, Mr. J.H.M. ter Haar en Prof. Mr. W.D. Kolkman
 • Gedragsverandering in gezinnen, Alfred Lange
 • Handboek Familiemediaton (januari 2013)
 • Handboek relatietherapie
 • Handboek kindercounseling
 • P. Hoefnagels, Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden
 • H.D. Mac Gillacry, Scheidingsbemiddeling, isbn 9031339482
 • M. van Riemsdijk, Scheiden in Nederland, isbn 9789046603772
 • Schonewille, Notaris en scheiding, isbn 9789046601877
 • Jocelyn Weimar, Handreiking voor de scheidingsbemiddelaar, isbn 9789012387293
 • Liesbeth A. Goenhuijsen, Ouderschapsplan, isbn 90 6665 734 0
 • Kind in bemiddeling, isbn 9789066658226
 • Ed Spruijt, scheidingskinderen, isbn 9789066658455 (wetenschappelijk)
 • Het zandkanstelen progamma en de kindern scheiden mee, isbn 9066655127
 • Martine F. Delfos, Luister je wel naar mij, isbn 9066653663 en het vervolg ” Ik heb ook wat te vertellen”, isbn 9789066656529
 • Beter Scheiden, (redelijke afspraken minder stress), isbn 9789066658493
 • Femke van der Gun, Echtscheiding: kiezen voor het kind, isbn 9066657189
 • Jacqueline van Swet, Mijn ouders gaan scheiden en ik dan?, isbn 9026928904
 • Carlijne Vos, Scheiden met je ex, toch samen goede ouders, isbn 9789027495440
 • Martine F. Delfos, Weekendvaders, isbn 13/10906665788
 • Aleide Hendrikse Voogt, Stoppen als partners, doorgaan als ouders, isbn 9789088500152
 • Samengesteld gezin, isbn 978906665541 6
 • Een atlas voor het stiefgezin, isbn 9789088500053
 • En ze leefden nog lang en gelukkig, isbn 9789066659322
 • Een steuntje in de rug (het gebruik van therapeutische verhalen), isbn 9789066658070
 • Bang Boos Blij, isbn 9075564643
 • Julia heeft twee huizen, isbn 9789085605201
 • Kamil de groene kameleon, isbn 9789085605812
 • Ik & Co, isbn 9789085605584
 • Van alles twee, isbn 9789085605041
 • Dees, een vader en een viool, isbn 9789066655430
 • Ouders in het wild (Over fleur en haar stiefgezin), isbn 9789085605454
 • Wat kan je doen als je veel piekert (help oefenboek voor kinderen), isbn 9789085605560

Begeleiding, (extra) ondersteuning en nazorg deelnemers

Wij zullen als trainers proberen om de veiligheid te bieden waarbinnen men zich tot een Professionele Familiemediator kan ontwikkelen. Bij ons zitten de deelnemers in een ‘Laboratorium’. Men kan dus experimenteren en oefenen totdat de elementen beheerst worden. Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de deelnemers. Hierbij zijn de trainers van de opleiding sterk betrokken.

De begeleiding is er in de eerste instantie op gericht dat men zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Deelnemers die moeite hebben met het omgaan met hun spanningen en/of angsten met betrekking tot de opleiding kunnen contact opnemen met een van de trainers om te bepalen welke ondersteuning men nodig denkt te hebben. Om deze extra ondersteuning te geven zal de hoofdtrainer in overleg met de co-trainer hier extra aandacht aan geven tijdens de opleiding.

Informatievoorziening over opleiding en nazorg

Tijdens en na de opleiding worden deelnemers via onze internetsites en/of een besloten deelnemers-intranet en/of per e-mail voorzien van naslagwerk, opleidingsinformatie, zoals casussen en publicaties. Ook zullen wij deelnemers attent maken op wijzigingen over familiemediation en de MfN.

Deelnemers kunnen tijdens en buiten de opleiding contact opnemen, telefonisch of per email, met het secretariaat (bemand gedurende kantooruren) van het opleidingsinstituut voor advies en/of eventuele vragen. Indien van toepassing, zal het secretariaat één van de trainers contact op laten nemen met de cursist.

Doelstelling opleiding familiemediator

48 PE punten, 24 PE punten cat. 1a en 24 PE punten cat. 2

Tijdens de opleiding wordt er regelmatig met elkaar geoefend. Teneinde het scheidingsproces als mediator optimaal te leren herkennen en te begeleiden wordt een volledige echtscheiding nagebootst door professionele acteurs die specifiek zijn opgeleid om cursisten de juiste leermomenten te geven. Het is belangrijk dat de lesstof tussentijds wordt bestudeerd en huiswerkopdrachten, die veelal aansluiten op de casuïstiek worden gemaakt zodat dit met de mede cursisten besproken en gedeeld kan worden. Bij aanvang en o.a. tijdens het scheidingsproces volgt terugkoppeling.

Het programma van de opleiding volgt zoals aangegeven het logische proces van de echtscheiding. Dit vangt aan met de scheidingsmelding, de wijze van relatie herstel als ouders, de kinderen en kind gesprek, de juridische kaders van erkenning en gezag, het ouderschapsplan, het berekenen en vaststellen van de kinder- en partneralimentatie, de juridische, fiscale en financiële aandachtspunten van alimentatie, de wijze van vermogensverdeling, juridisch, fiscaal en financieel, om uit eindelijk te komen tot het opstellen van een echtscheidingsconvenant, met aandacht voor het begrip vaststellingsovereenkomst.

Het wel/niet indienen bij de Rechtbank en hoe ga je hier als mediator mee om, de begeleiding en nazorg.

Aanwezigheid is verplicht voor alle dagdelen

Indien een deelnemer door omstandigheden, na afstemming met de hoofdtrainer, niet in staat is de opleiding te (ver)volgen dan zal er in overleg met de hoofdtrainer worden bepaald dat en hoe deze dagdelen kunnen worden ingehaald.

Data en dagenindeling

Data opleidingen: Zie beschikbaarheid

Lestijden

 • Ochtend: 09.30 – 13.00
 • Lunch
 • Middag: 14.00 – 18.30

Programma opleiding familie mediator

 • Kennismaking
 • Inleiding programma op hoofdpunten, dag indelingen en tijden, verplichte aanwezigheid
 • Benoemen vertrouwelijkheid
 • Introductie familiemediation:
 • Stappenplan, voorwaarden, herkennen is erkennen, wat doe je wel als familie mediator en wat doe je nooit als familie mediator.
 • Samenwerkingspartners en wijze van inschakelen externe deskundigen
 • De boeken worden uitgedeeld.
 • U krijgt een overzicht op hoofdpunten.

Met behulp van rollenspellen leert u:

 • Negatieve emoties bespreekbaar te maken en juist ook de plezierige ervaringen te benoemen.
 • Emoties te herkennen om te kunnen bepalen in welke fase partijen zich bevinden in het mediationproces.
 • Te herkennen in welke mate partijen hun verantwoordelijkheid nemen, dan wel “de schuld” neerleggen bij een ander (slachtoffer versus dader).
 • Met behulp van het Rouwproces volgens Gubler Ross te herkennen in welke fase partijen zich bevinden (ontkenning, protest, onderhandelen, depressie, aanvaarding).
 • Aandacht te hebben voor de vraag achter de vraag.
 • De juiste deskundige in te schakelen.
 • Ruziegedrag en ruziepatronen in relaties, gezinnen en families te herkennen.

M.B.V. een videofragment of rollenspel zien ( de vechtscheiding) dient u te bepalen:

 • Wat de positie van partijen bij de aanvang van de mediation is.
 • Hoe ver de situatie reeds geëscaleerd is.
 • Wie de rol van verlater en verlatene inneemt.
 • Wat de positie van de mediator is.
 • Hoe de machtsverhouding van partijen is.
 • Of contra-indicaties aanwezig zijn.
 • U krijgt uitleg over het fenomeen “misbruik van mediation” en er worden andere contra-indicaties voor familiemediation benoemd.
 • U krijgt uitleg over het belang van de scheidingsmelding voor de structurering van de bemiddeling:
  • scheidingsbesluit
  • scheidingsaanvaarding
  • scheidingsmelding aan de kinderen
  • zakelijk proces
  • de vermogensverdeling, alimentatie, juridische gevolgen
  • Het opstellen van een gezamenlijke notitie door de scheidende partners bestemd voor hun kinderen, familie en/of vrienden.
 • Wanneer is een ouderschapsplan vereist.
 • Wat de gangbare inhoud van een ouderschapsplan is.
 • De afdwingbaarheid van een ouderschapsplan.
 • Plenair wordt besproken wanneer het opportuun is kinderen bij de mediation te betrekken. Vergelijk uw mening met die van de andere mediators en met inzichten uit de literatuur.
 • Aan de hand van de rollenpellen worden U mogelijkheden aangeboden in het voeren van kind gesprekken. Deze rollenspellen worden plenair geëvalueerd.
 • Aan de hand van casussen wordt u getraind in het maken van een ouderschapsplan.
 • Paraplugesprek
 • Het zogenaamde paraplugesprek is een middel om de kinderen op de juiste wijze van de scheiding op de hoogte brengen.
 • De ervaring leert dat ouders, na een goed informatief gesprek door de mediator, het paraplugesprek zonder verdere hulp goed kunnen voeren.
 • De mediator is niet bij het paraplugesprek zelf aanwezig. De vraag of dit wenselijk is wordt niet eensluidend beantwoord.
 • De vraag wordt aan u voorgelegd. Op die manier staat u op een andere manier stil bij het grote belang van het paraplugesprek.

Noteer de argumenten voor en tegen

Het komt voor dat de kinderen na het gesprek met hun ouders toch nog een gesprek willen met de mediator

Hoe gaat U hiermee om Gewezen wordt op de casus “Belinda en Mark”: de mogelijke beschuldigingen door beiden

 • Onderhoudskosten kinderen en alimentatie.
 • Bepalen draagkracht.
 • Juridische, fiscale en financiële begeleiding Plenaire kinderalimentatieberekening op basis van de casus “Papa moet dokken”. Aan de hand

van casussen wordt u verder getraind in het maken van een kinder- en partneralimentatieberekening.  U heeft voorafgaande aan deze dag een opdracht ontvangen ter zake het berekenen van kinder- en partneralimentatie.

 • Onderhoudsplicht partners en fiscale gevolgen;
 • Behoefte, draagkracht en JUS vergelijking;
 • Budgettering;
 • Inkomsten/uitgaven overzicht
 • Het Nihil-beding;
 • De onderhoudsplicht en het convenant
 • Bespreken plenair partneralimentatieberekening op basis van de casus “Belinda en Mark”.
 • Aan de hand van de casus wordt u verder getraind in het maken van een partner alimentatieberekening.

Let op: de berekening dient gestoeld te zijn op de inkomsten/uitgaven van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. Een dergelijk overzicht dient deel uit te maken van de alimentatieberekening

 • Uitleg afwikkelen vermogensverdeling.
 • Uitleg afwikkelen verzekeringen.
 • Uitleg en voorbeelden tekst over mogelijke huwelijkse voorwaarden, periodiek en finaal verrekenbeding.
 • Korte uitleg over de gevolgen van een scheiding voor ondernemerschap.
 • Schenken en erven; Legitieme portie/legitimaris, wilsrechten; testament.
 • Sociale voorzieningen en volksverzekeringen.

De docent/trainer maakt en bespreekt plenair een convenant met een eenvoudige vermogensopstelling inclusief een berekening van de kosten voor levensonderhoud. Dit op basis van de casus “Belinda en Mark”.  Aan de hand van de casus “Belinda en Mark” wordt getraind in het maken van een convenant met een eenvoudige vermogensopstelling inclusief berekening van de kosten voor levensonderhoud. (alimentatie).

 • Wat is pensioen (juridisch, fiscaal en financieel).
 • Hoe komt pensioen tot stand, pensioen leeftijd e.d.?
 • Soort van pensioensystemen, eindloon, middelloon, beschikbare premie.
 • De Invloed van een pensioen op alimentatie.
 • Pensioen Wet – Nabestaanden Pensioen.
 • Wet pensioen verevening – Ouderdom Pensioen.
 • Uitleg over doelstelling verdelen of verrekenen Ouderdomspensioen.
 • Benoemen en uitleg “HR Boon van Loon”.
 • De procedurele afwikkeling van een echtscheiding en het indienen van een verzoek bij rechtbank.

Bekijk hier het volledige programma van de opleiding familiemediator

Start maandData blok 1Data blok 2Data blok 36 daagse versneldLocatieBeschikbaarheid
Nov 2021ma. 8en di. 9 novma. 15 en di. 16 novma. 22 en di. 23 nov6 daagse versneldHeemskerkStartgarantie
Maart 2022ma. 28 en di. 29 maartma. 04 en di. 05 aprilma. 11 en di. 12 april6 daagse versneldHeemskerk
Juni 2022ma. 13 en di. 14 juni ma. 20 en di. 21 junima. 27 en di. 28 juni6 daagse versneldHeemskerk

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING