Mediator worden in drie stappen

Het Mediation College biedt u mogelijkheden om in uw eigen tempo en plaats ons uitgebalanceerde E-learning programma te volgen gecombineerd met praktijkgerichte casuïstiek waarmee u de officiële basisopleiding mediation afrondt.

Met de modulaire opbouw van deze E-learning opleiding kunt u zich stapsgewijs bekwamen in conflicthantering. Voor elke module kunt u een deelcertificaat behalen en de opleiding uiteindelijk geheel afronden als professioneel mediator. De derde stap is de certificatietraining en deze bereidt u voor op de officiële examens van de Mediatorsfederatie Nederland of het ADR.


Certificatie Training Professioneel Mediator

U heeft module 1, 2 en 3 succesvol afgerond. U kunt nu opgaan voor de schriftelijke mediationtoets. Wanneer u hiervoor bent geslaagd kunt u een assessment video insturen of opgaan voor het live assessment. Wanneer u ook hiervoor bent geslaagd kunt u worden opgenomen in het officiële register van de Mediatorsfederatie Nederland en/of het ADR als Gecertificeerd (Register) Mediator.

Professioneel Mediator

U heeft module 1 en 2 succesvol afgerond en u beschikt over de benodigde mediation kennis en competenties. U mag uzelf Professioneel Mediator noemen. U bent in staat om zelfstandig en op professionele wijze mediationgesprekken te begeleiden.

Conflictbegeleider

Wanneer u module 1 succesvol heeft afgerond, bent u nog beter in staat om dreigende conflicten te onderkennen en te begeleiden. Ook kunt u klachten afhandelen of in uw team preventief handelen bij opkomende conflicten die dreigen te escaleren, waardoor spanningen en de kansen op ziekteverzuim toenemen

Module 1: professioneel conflictbegeleider

De opleiding Professioneel conflictbegeleider laat u kennismaken met en biedt inzicht in de basisbeginselen van mediation. De opleiding is geschikt voor o.a. klachtenbehandelaars, teamleiders, vertrouwenspersonen en iedereen die in aanraking komt met conflicten in de directe omgeving. Deze module bestaat uit ons E-learning traject (ca. 24 uur) dat volledig zelfstandig doorlopen kan worden en een dag practice, waarbij u op basis van praktijkcasussen met kleine groepen wordt getraind onder begeleiding van een ervaren mediator/trainer. Tijdens deze klassikale dag kunnen ook vragen worden gesteld over de theorie. Deze dag wordt bij voldoende deelname 6 x per jaar in (de omgeving van) Utrecht georganiseerd, zodat u zelf een dag kunt kiezen die u uitkomt (inclusief lunch) en is begrepen in de prijs van deze module. Het kleurpalet van de Mediator van Hans Kramer is eveneens begrepen in de cursusprijs.

U kunt nu DIRECT STARTEN met deze module en één maand lang zonder enige verdere verplichting de eerste  lessen van de opleiding volgen voor slechts € 49,00 (excl. BTW)

 • Conflicten en de dynamiek
 • Communicatie
 • Het bemiddelingsgesprek
 • NLP
 • Gesprekstechnieken
 • Groepsoefeningen (1 dag) o.l.v. trainer
 • Deze module omvat ca. 24 uur E-learning met (memo)toetsing;
 • Een praktijkdag van 6 uren;
 • Prijs van deze module € 495,00 excl. BTW of 5 x € 99,00 per maand (excl. BTW);
 • De licentie is twee jaar geldig.
 • Volledige lesstof Professioneel conflictbegeleider (afdrukbaar vanuit E-learning platform);
 • App voor smartphone of tablet;
 • Voorleesfunctie, handig voor onderweg;
 • Begeleiding van een vakkundige praktijkgerichte docent;
 • Video’s van praktijksituaties;
 • Praktijkdag naar keuze inclusief lunch, koffie/thee/water en video opnames;
 • Kleurpalet van de mediator met handige tips en skills;
 • Certificaat van deelname (met goed gevolg).

Module 2: professioneel mediator

De opleiding Mediation Professional volgt u nadat u module 1 heeft afgerond en beslaat een breder perspectief. De opleiding is bestemd voor een ieder die zich op professionele wijze als mediator wil profileren en zich (nog) niet wil aansluiten bij een certificerend kwaliteitsregister zoals SKM (behorend tot de Mediatorsfederatie Nederland) of ADR. Te denken valt aan buurtbemiddelaars, interne mediators binnen organisaties en overheidsinstanties, (HR) managers etc. Deze module bestaat uit een aanvullend E-learning traject dat eveneens volledig zelfstandig doorlopen kan worden en drie praktijk-dagen waar  u vragen kunt stellen over de lesstof en tevens mediationvaardigheden worden getraind onder begeleiding van een ervaren mediator/trainer. Deze dagen worden 6 x per jaar georganiseerd in (de omgeving van) Utrecht. U kunt de drie opleidingsdagen zelf naar eigen voorkeur plannen. Het boek ‘Mediation in de praktijk’ van Hugo Prein is eveneens begrepen in de cursusprijs.

 • Oriëntatie op mediation
 • Het mediationproces
 • Betrokkenen
 • Diverse benaderingen van mediation
 • Professioneel verwijzen
 • Interventies
 • Onderhandelen
 • Besluitvorming
 • Interculturele sensitiviteit
 • Juridische aspecten (o.a.vastlegging afspraken)
 • Ethische aspecten
 • Groepsoefeningen (3 dagen) o.l.v. trainer
 • Intervisietraining o.l.v. MfN Registermediator of ADR full Certified mediator
 • De opleiding ‘Professioneel Mediator’ omvat ca. 24 uur E-learning met toetsing;
 • 3 praktijkdagen  van zes uur (18 uur);
 • Prijs van deze module is € 995,00 excl. BTW of 5 x € 199,00 per maand (excl. BTW);
 • De licentie is 2 jaar geldig vanaf startdatum van deze module, inclusief module 1.
 • Volledige lesstof Professioneel Mediator (afdrukbaar vanuit E-learning platform);
 • App voor smartphone of tablet;
 • Voorleesfunctie, handig voor onderweg;
 • Begeleiding door een vakkundige praktijkgerichte docent;
 • Tientallen video’s van praktijksituaties;
 • Drie Praktijkdagen naar keuze inclusief lunch, koffie/thee/water en video opnames;
 • Boek ‘Mediation in de praktijk’ van Hugo Prein;
 • Certificaat van deelname (met goed gevolg)

Module 3: Certificatie Training Professioneel Mediator

Met deze module rondt u de volledige opleiding Professioneel Mediator af. De module volgt na module 1 en 2 (verplicht) en bereidt u voor op het landelijke theorie examen en het assessment. Tijdens deze training kunt u twee video’s laten maken die naar keuze van uzelf (in overleg met de trainer) kunnen worden ingestuurd ter beoordeling, nadat u geslaagd bent voor het theorie examen. Wanneer u de module succesvol heeft afgerond en geslaagd bent voor de multiplechoicetoets en het (video)assessment kunt u zich inschrijven in het register van de Mediatiorsfederatie Nederland en/of ADR. U kunt zich dan MfN Registermediator of Full Certified ADR mediator noemen.
Deze module is bestemd voor mediators die zich willen aansluiten bij een kwaliteitsregister en zich (over het algemeen) zelfstandig als MfN Registermediator of ADR Full Certified Mediator willen vestigen.

 • Organisatie en professionalisering;
 • Onderwijs en permanente educatie;
 • Juridische aspecten (o.a. klacht- en tuchtrecht);
 • Examentraining;
 • Toetsing theorie;
 • Twee assessmenttrainingsdagen met acteurs (mogelijkheid inzending assessment video).

Deze module bestaat uit een E-learning traject met toetsing welke afzonderlijk van de lesstof doorlopen kan worden. Zowel de lesstof als toetsing sluiten aan op de MfN examens. Er wordt een examentraining aangeboden van de volledige lesstof. De praktijk en het assessment wordt getraind middels twee praktijkdagen met acteurs. Indien de opgenomen video’s naar voldoening van de kandidaat zijn kunnen zij eventueel worden ingestuurd naar het examenbureau ter beoordeling (1 per keer). Het Handboek Mediation deel 6 ter waarde van € 85,00 maakt deel uit van deze module en wordt tijdelijk niet aan u doorberekend.

 • Deze module omvat ca. 20 uur E-learning,
 • 6 uur examentraining (theorie middels e-learning),
 • 12 uur praktijktraining met acteurs totaal 38 uur.
 • Prijs van deze module € 995,00 (excl. BTW) of 5 x € 199,00 (excl. BTW) gedurende 5 maanden.
 • De licentie is 2 jaar geldig vanaf startdatum van deze module, inclusief module 1 en 2.
 •  Volledige lesstof Professioneel Mediator (afdrukbaar vanuit E-learning platform);
 • App voor smartphone of tablet;
 • Voorleesfunctie, handig voor onderweg;
 • Begeleiding van een vakkundige praktijkgerichte docent;
 • Video’s van praktijksituaties;
 • Een praktijkdag voor toetsing en uitleg op basis van een z.g. ‘quickscan’ van de lesstof;
 • 2 assessmenttrainingsdagen met 2 acteurs naar keuze inclusief lunch, koffie/thee/water;
 • TIJDELIJK INBEGREPEN: Boek ‘Handboek Mediation’ van Alex Brenninkmeijer,
  Dick Bonenkamp, Karen van Oyen, Hugo Prein.
 • Certificaat afronding volledig programma met toegang MfN examens.

DIRECT STARTEN MET EEN OPLEIDINGSMODULE