Mediation E-learning

EFFICIËNTE TIJDSBESTEDING

Efficiënt met tijd omgaan betekent bij het Mediation College dat de mediation modules ook middels E-learning kunnen worden gevolgd.

Het Mediation College biedt hiervoor een platform aan dat gebaseerd is op een adaptief leerproces. Dat houdt in dat onze mediation E-learning software het eigen tempo en opname van de lesstof door de student blijft volgen. Hierdoor krijg jij als student meer houvast in jouw leerproces en kan de studietijd aanzienlijk worden ingekort. Zo heeft E-learning meerdere voordelen. Leren vanuit je luie stoel, zonder in de file te hoeven staan om naar de cursuslocatie te reizen. Of juist leren terwijl je in de file staat, in de trein of bus zit, door gebruik te maken van de luister opties van ons leersysteem. Je leert waar, wanneer en hoe je wilt met je smartphone, tablet of PC/notebook.

Voor de wat ouderen onder ons, die wellicht wat meer moeite hebben met het opnemen van de lesstof, werkt het E-learning platform als een ondersteunende factor voor het geheugen door de mogelijkheid tot herhaling.

ADAPTIEF LEERPROCES

Binnen het nieuwe E-learning platform van het Mediation College wordt de theorie, na bestudering van de lesstof, automatisch tussentijds getoetst. De database bevat inmiddels 500 toetsvragen en wordt voortschrijdend uitgebreid op basis van de actualiteit van het mediation vakgebied. Het systeem houdt de score bij en herhaalt onderdelen van de lesstof die nog niet voldoende worden beheerst door de student. Vragen aan de docent kunnen worden gesteld via het platform of fysiek tijdens speciaal hiervoor bestemde lesuren. Begrippen die voorkomen in de lesstof worden middels pop-ups toegelicht. De mediation E-learning praktijksessies worden ondersteund met video’s van vaardigheden die speciaal zijn geproduceerd voor E-learning. De testen die tot nu toe met het platform bij studenten zijn uitgevoerd wijzen uit dat de effectiviteit van E-learning groot is. De scores van de proeftoetsen lagen bij een combinatie fysieke lessen en E-Learning ongeveer 25% hoger dan bij uitsluitend fysieke lessen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het E-learning platform van het Mediation College dan gebruik je een van de meest moderne vormen van E-learning.

E-LEARNING NAAST DE BASISOPLEIDING MEDIATION

Wanneer je bij het Mediation College of Match-it de geaccrediteerde basisopleiding tot professioneel mediator volgt, dan kun je met een studentenkorting van 25% op de basisprijs de beschikking krijgen over ons professionele E-learning platform. Deze korting geldt ook wanneer je de basisopleiding gaat volgen en je bent al begonnen met de e-learning leergang. Dan krijg je de korting alsnog gecrediteerd. Het is natuurlijk wel zo dat ook praktische vaardigheden geoefend moeten worden. Dat kan tijdens de opleiding, maar ook met studiegenoten via ons platform, thuis of op een andere plek. Het gebruik van ons E-learning platform biedt veel voordelen zoals de volledige lesstof, praktijkvideo’s, powerpoints en toetsvragen. Jouw vorderingen worden bijgehouden en zijn voor jou inzichtelijk.

E-LEARNING BIJ HET MEDIATION COLLEGE SAMENGEVAT

 • Je leert adaptief (eigen tempo wordt gevolgd in het doceren van de lesstof).
 • Professionele opbouw van de lessen.
 • Zowel visuele als auditieve overdracht is mogelijk. Bijvoorbeeld in de trein of in de file kan de auditieve functie worden ingeschakeld.
 • Video instructies – en casuïstiek.
 • Voorbeelden van mediationgesprekken en gesprekstechnieken.
 • Oefenen van examenvragen (multiplechoice en open vragen met antwoordsuggesties.
 • Tussentijdse memotoetsen via de mail.
 • Score en opgenomen kennis wordt bijgehouden en aan u gerapporteerd.
 • Contact met mede cursisten en docent(en) mogelijk (ook in groepsverband).
 • Ondersteuning van smartphone en tablet.
 • De docent kan de vorderingen van de student bijhouden.
 • Je kunt starten wanneer je wilt.

Bij het Mediation College bieden we de leermodule Professioneel Conflictbegeleider aan. De E-learning modules bieden ook ondersteuning van de klassikale basisopleiding Mediation. Daarnaast bieden we examenvoorbereiding aan op de landelijke toetsing.

HOE WORD IK MEDIATOR MET E-LEARNING?