Examentraining mediation E-learning

Effectieve voorbereiding op jouw examens

Bij het Mediation College kun je jezelf ook middels E-Learning voorbereiden op de MfN/ADR examens om toegelaten te worden tot het SKM/MfN Kwaliteitsregister. Wij hebben een speciale examentraining mediation E-learning samengesteld, waarmee je adaptief zowel de theorie als de praktijk effectief kunt oefenen.

Onze database bestaat uit zo’n 500 veelal op casuïstiek gebaseerde kennisvragen. Er worden telkens willekeurig vragen aangeboden en wanneer deze fout worden beantwoord komen ze later weer terug tot dat je de stof beheerst. Het systeem houdt rekening met de onderdelen die je nog niet goed beheerst en genereert dikwijls andere vragen die over het betreffende onderdeel gaan. Ook de antwoorden worden ‘gehusseld’ zodat je de volgorde niet uit je hoofd leert. Op deze wijze train je adequaat de theorie. Het systeem wordt regelmatig aangepast op de actualiteit en uitgebreid met nieuwe vragen.

Hoe ligt de relatie met de kennistoets en de praktijk

Onze E-Learning training toetst o.a. de kennis uit de literatuur die o.a. door de MfN is voorgeschreven en tijdens de basisopleiding is gedoceerd.
Ook de praktijk komt aan bod. In de training is casuïstiek opgenomen die aan de hand van trainingsvideo’s wordt gepresenteerd. Vervolgens wordt een vraag voorgelegd over de handelwijze (interventie) van de mediator. Hiermee kunnen de vaardigheden worden getraind. Het blijft natuurlijk belangrijk om deze middels rollenspellen ook zelf te oefenen.

Wie kan er deelnemen?

Een licentie voor de examentraining mediation E-learning kan door iedereen worden aangeschaft. Ook voor studenten die de mediation basisopleiding niet bij het Mediation College hebben gevolgd is deze training een welkomen aanvulling.

De kosten van de licentie zijn € 75,00 excl. BTW per maand (€ 90,75 incl. BTW). De minimale termijn is slechts 3 maanden. Daarna is de licentie maandelijks opzegbaar. De betaling geschiedt per automatische incasso.

IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR E-LEARNING EXAMENTRAINING