Doel en Lidmaatschap

Ondersteuning voor en met elkaar

Het Mediation Centrum Noord-Holland heeft de laatste vijf jaar op een laag pitje gestaan. Echter vanuit onze cursisten en oud-cursisten bestaat nog veel behoefte aan  extra ondersteuning na de opleidingen vanuit het Mediation College. Wij hebben het Mediation Centrum NH daarom opnieuw geactiveerd met inspirerende ideeën en een praktisch programma voor en door mediatiors en voor elke mediatior (in wording) toegankelijk.

De Stichting Mediation Centrum Noord Holland heeft als doelstelling om ondersteuning te bieden aan startende mediators. Ons Mediation Centrum is in 2010 opgericht door en voor mediators zonder winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit Hans Kramer (voorzitter) en Audrey Vrijhoef Pocorni (secretaris). Beiden zijn MfN/ADR Registermediator. De bestuursfunctie Penningmeester is nog vacant.

Lidmaatschap Mediation collectief NH

Als deelnemer word je lid van het Mediation Collectief NH. Dat betekent dat je als lid ook contributie verschuldigd bent. Deze bedraagt € 15,00 per maand voor een aspirant lid (student) en € 25,00 per maand voor een lid (MfN Registermediator).
Hiervoor kan de mediator deelnemen aan alle activiteiten van het Mediation Centrum NH. De stichting heeft geen winstoogmerk, dus alle binnenkomende gelden worden aangewend om de kosten van activiteiten te dekken binnen het Mediation Collectief.
Leden van het Mediation Collectief houden eens per jaar en bijeenkomst over door hen zelf in te brengen onderwerpen en activiteiten betreffende het vakgebied en aanbevelingen voor het bestuur.
Het Eindejaars Event voor alle leden is gepland op donderdag 19 december 2019

Mediationkeurmerk

Leden kunnen in aanmerking komen voor het Mediationkeurmerk. Toekenning zal plaatsvinden op basis van voordracht aan het bestuur door een ander lid van het Mediation Collectief die al beschikt over het Mediationkeurmerk.
De voorgedragen mediator dient te voldoen aan de volgende voorwaarden ter verkrijging van het Mediationkeurmerk:

  • MfN Registermediator of Full Certified ADR Mediator.
  • Jaarlijkse deelname aan intervisie of supervisieprogramma van het Mediation Collectief NH.
  • In enige vorm blijk geven dat jij als meer ervaren mediator ondersteuning kan geven aan de minder ervaren mediators (Bijvoorbeeld door supervisie of gespreksleiding bij intervisie, dan wel ondersteuning in de z.g. ‘Kerngroep Trainees’).
  • Jaarlijks minimaal 1 workshop bijwonen of geven.
  • De dragers van het Mediationkeurmerk zullen t.z.t. worden opgenomen worden in het Mediationkeurmerk register (www.mediationkeurmerk.nl).

In 2019 gaan wij een aantal activiteiten opzetten waar wij hulp van mediation professionals goed kunnen gebruiken.

Het activiteitenprogramma waar je als lid aan kunt deelnemen:

  • Deelname intervisiegroep(en)
  • Supervisie inzetten bij eigen casus
  • Deelname Kerngroep Trainees (Vaardigheidstraining)

INSCHRIJVEN LIDMAATSCHAP MEDIATION COLLECTIEF NH