Boeken

Handboek Mediation (6e druk) cursusboek (gebonden)

Dit boek heeft u nodig tijdens de opleiding Allround Mediator en wordt zonder verdere kosten verstrekt na inschrijving voor deze opleiding. U kunt het boek ook zelf bestellen. Na overlegging van de factuur van Managementboek betalen wij u de aanschafprijs terug. U gelieve dat op uw inschrijfformulier aan te geven. Het boek is een absolute must voor het succesvol afleggen van de kennistoets en geeft ook inzicht in de competenties van de moderne mediator.

Mediation in de praktijk

Het boek beschrijft een aantal conflictsituaties uit de praktijk en hoe de Mediator daarmee omgaat. Het boek laat een aantal interventie technieken in de praktijk zien en gaat in op verschillende mogelijkheden tot exploratie. Prima boek van Hugo Prein, die zijn eigen praktijksituatie beschrijft. Het boek wordt aangeraden om voorafgaand aan de opleiding tot mediator bij het Mediation College te lezen.

Scheidingsmediation 2010

In een monografieënreeks over het (echt)scheidingsrecht mag het onderdeel ‘scheidingsmediation’ niet ontbreken. De ontwikkeling van scheidingsmediation zoals die met name heeft plaatsgevonden tot september 2010, wordt in dit boek beschreven. Inzichtelijk wordt gemaakt wat mediation nu eigenlijk kan betekenen voor scheidende mensen, op welke wijze oplossingen kunnen worden gevonden door middel van mediation en welke regels noodzakelijkerwijs in acht moeten worden genomen om een succesvolle mediation te verkrijgen. Bovendien wordt het belang van collaborative practice beschreven.

HET SLIMME ONBEWUSTE

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren. We denken dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Arbeidsrecht en mediation (ingenaaid)

Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk inmiddels een plaats veroverd die het noodzakelijk maakt dat de professional die zich met individuele arbeidsconflicten bezig houdt, kennis over mediation en de juridische context daarvan heeft. Deze uitgave gaat hierover. U kunt hier o.a. de principes terugvinden waarop mediation is gebaseerd, de verschillende mediationstijlen die betrokkenen tegen kunnen komen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen en de verwijsbaarheid naar mediation. Ook bespreekt en analyseert de auteur jurisprudentie op het snijvlak van mediation en arbeidsrecht.

Toolkit mediation

‘Toolkit Mediation. Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar’ is een waardevol naslagwerk voor de praktijk. De Toolkit geeft een overzicht van het grote scala aan instrumenten dat u ter beschikking staat in een mediation of onderhandeling en is een handleiding voor het juiste gebruik van de ‘techniek’ van een interventie of methode. Daarnaast bevat de uitgave veel praktijkgerichte checklists. Aan de hand van de checklist in de omslag kiest u het gereedschap dat u op dat moment nodig heeft.

NLP VOOR DUMMIES (E-BOOK)

Het boek doet minder vermoeden dan dat het werkelijk is. Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is gebaseerd op gezond verstand en heeft de levens van miljoenen mensen verrijkt. Door u te laten zien hoe u uw denken kunt sturen en aanpassen, helpt NLP u om negatieve gedachten los te laten en sterke innerlijke overtuigingen te ontwikkelen ten aanzien van uzelf en de wereld. ‘NLP voor Dummies’ is de eenvoudigste manier om de voordelen van NLP aan den lijve te ondervinden. Tijdens de cursussen van ons Mediation College worden enkele NLP aspecten tijdens mediations behandeld en leert u hoe u deze vaardigheden kunt toepassen. Wanneer u dit boek leest voor de cursus, dan heeft u al een aardig idee wat NLP voor u is en kan betekenen.

Verwijzen naar mediation

In deze geheel herziene tweede druk van ‘Verwijzen naar mediation’ worden situaties besproken waarin men naar mediation kan verwijzen en hoe dit het beste kan gebeuren. Vele professionals zijn dagelijks als adviseur, manager of conflictbeslechter betrokken bij conflicten. Het is bekend dat mediation geen vanzelfsprekende keuze is voor mensen die zich in een conflictsituatie bevinden.

Een ouderschapsplan maken

Stap voor stap worden onderwerpen besproken die bruikbaar en van belang zijn bij het maken van een ouderschapsplan. Daarnaast geeft het boek nuttige tips en adviezen over opvoeden na een scheiding. De leeftijd en ontwikkelingsfase van een kind is belangrijk bij het maken van een ouderschapsplan, daarom wordt duidelijk stilgestaan bij een aantal belangrijke ontwikkelingspsychologische aspecten.
Dit praktische boek gaat over verdeling van de zorg en de opvoeding, over het gezag en de verblijfplaats van het kind, school en medische zaken. De auteur schroomt niet om vanuit de ontwikkeling van het kind de aandacht te vragen voor diens leeftijdsafhankelijke behoeften. Dit is een boek dat ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding moeten doornemen. De auteur Pieter Vermeulen is mediator en maatschappelijk werker. Hij is gespecialiseerd op het gebied van gezin en scheiding.

Arbeidsrecht en mediation (E-book)

Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk inmiddels een plaats veroverd die het noodzakelijk maakt dat de professional die zich met individuele arbeidsconflicten bezig houdt, kennis over mediation en de juridische context daarvan heeft. Deze uitgave gaat hierover. U kunt hier o.a. de principes terugvinden waarop mediation is gebaseerd, de verschillende mediationstijlen die betrokkenen tegen kunnen komen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen en de verwijsbaarheid naar mediation. Ook bespreekt en analyseert de auteur jurisprudentie op het snijvlak van mediation en arbeidsrecht.

HANDBOEK MEDIATION (6E DRUK) CURSUSBOEK (E-BOOK)

Het Handboek Mediation (6e druk) kunt u ook als e-book bestellen. Als cursusboek ontvangt u van ons de gebonden uitgave.

HANDBOEK SCHEIDINGSBEMIDDELING – EEN METHODE VAN RECHT EN PSYCHOLOGIE

‘Handboek scheidingsbemiddeling’ is de neerslag van ruim 30 jaar mediation. In Deel 1: ‘Geschiedenis en plaatsbepaling worden nationale en internationale discussies over bemiddeling beschreven. In Deel 2 wordt in heldere taal en doorspekt met praktijkvoorbeelden het menselijk proces van scheiden beschreven, waarop de bemiddeling is gebaseerd. De driedeling van de emotionele, zakelijke en juridische processen wordt beschreven en keert terug in Deel 3. Het inmiddels bekende paraplugesprek en het zorgmodel komen aan de orde.

Mijn zorgen voor morgen

Mijn zorgen voor morgen is geschreven voor partners die na hun huwelijk, partnerschap of samenwoning uit elkaar gaan en vooral goed voorbereid willen gaan scheiden. Het is een boek dat ook heel waardevol kan zijn voor adviseurs die te maken hebben met scheidende cliënten.

Juridische aspecten van mediation

‘Juridische aspecten van mediation’ geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde in dit boek. Daarnaast is er aandacht voor onder meer de vertrouwelijkheid, de aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht. Het boek dient als naslagwerk voor de opleiding en wordt aangeraden voor het schriftelijk examen.BESTELLEN

Handboek Mediation (6E druk) cursusboek (gebonden)

Dit boek heeft u nodig tijdens de opleiding Allround Mediator en wordt zonder verdere kosten verstrekt na inschrijving voor deze opleiding. U kunt het boek ook zelf bestellen. Na overlegging van de factuur van Managementboek betalen wij u de aanschafprijs terug. U gelieve dat op uw inschrijfformulier aan te geven. Het boek is een absolute must voor het succesvol afleggen van de kennistoets en geeft ook inzicht in de competenties van de moderne mediator.

CONFLICTEN IN ORGANISATIES

Conflicten in organisaties’ bespreekt hoe conflicten ontstaan, hoe ze kunnen voortduren en belemmerend gaan werken, maar ook hoe conflicten beheerst en opgelost kunnen worden en tot positieve veranderingen kunnen leiden. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn onder meer pesten (mobbing) en de rol die culturele verschillen spelen bij het ontstaan en hanteren van conflicten. Naast het bespreken van theoretische achtergronden van conflicten geeft Conflicten in organisaties ook praktische adviezen over het hanteren van conflictsituaties als partij of bemiddelaar.

De toolkit voor de komende jaren! ‘Het kleurpalet van de mediator’

Een ‘must a have’ voor iedere mediator in opleiding en ook uitermate geschikt voor de meer ervaren mediator. Korte reminders voor zowel het proces en de communicatie, zoals het stellen van vragen die leiden naar de kern van het conflict en soorten interventies tijdens de mediation met allerlei voorbeelden. Integratie van NLP in mediation en vele handige tips, metaforen, culturele diversiteit etc. etc. Vele aspecten uit de basisopleiding mediation worden behandeld, die helpen bij een succesvolle afronding van de examens. De auteur van deze handige waaier is Hans Kramer, docent/trainer van het Mediation College en is direct via deze site bij ons te bestellen. De waaier bestaat uit 31 kaarten aan 2 zijden bedrukt. Met korting voor (oud) cursisten.

KIND EN ECHTSCHEIDING

Kind en echtscheiding is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen én hun ouders. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de ouders zelf, maar ook de professionals die kinderen en ouders ontmoeten in hun praktijk, zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, advocaten, scheidingsbemiddelaars, artsen en maatschappelijk werkenden. Dit boek is ook heel geschikt voor sociaalwetenschappelijk georiënteerde opleidingen.

TAAL VAN DE MEDIATOR

Bij mediation speelt taal een belangrijke rol. Het gaat er niet alleen om welke vraag je stelt in welke situatie, maar ook hóe je de vraag stelt. Er blijkt bij mediators behoefte te zijn aan voorbeeldvragen. Dit boek voorziet daarin. De vragen en interventies zijn gegroepeerd per fase van het mediationproces en per onderwerp dat aan de orde kan komen. Het is een werkboek waarin ruimte is opengelaten voor eigen vragen en aantekeningen. Door de uitvoering is het ook geschikt om te gebruiken tijdens de mediation zelf. ‘Taal van de mediator’ is niet alleen bedoeld voor beginnende mediators om zich de taal van de mediator eigen te maken, maar is ook voor ervaren mediators een goed hulpmiddel bij de voorbereiding van een mediation. Het boek wordt aangeraden als werkboek tijdens de opleiding.

NLP VOOR DUMMIES (PAPERBACK)

Het boek doet minder vermoeden dan dat het werkelijk is. Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is gebaseerd op gezond verstand en heeft de levens van miljoenen mensen verrijkt. Door u te laten zien hoe u uw denken kunt sturen en aanpassen, helpt NLP u om negatieve gedachten los te laten en sterke innerlijke overtuigingen te ontwikkelen ten aanzien van uzelf en de wereld. ‘NLP voor Dummies’  is de eenvoudigste manier om de voordelen van NLP aan den lijve te ondervinden. Tijdens de cursussen van ons Mediation College worden enkele NLP aspecten tijdens mediations behandeld en leert u hoe u deze vaardigheden kunt toepassen. Wanneer u dit boek leest voor de cursus, dan heeft u al een aardig idee wat NLP voor u is en kan betekenen.

Memo echtscheiding en alimentatie 2016

In de Memo vindt u alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving op het gebied van echtscheidingsrecht, inclusief de aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap. Vanzelfsprekend zijn het rapport Alimentatienormen 2016, de meest recente versie van de procesreglementen en de tarieven en tabellen van de eerste helft van 2016 ook opgenomen. Dat maakt deze uitgave een onmisbaar naslagwerk voor de advocatuur, de rechterlijke macht en andere professionals die met het echtscheidings(proces)recht te maken hebben.